Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Warmte B
Header-warmte-b
Warmte

De thermische behaaglijkheid van gebouwen is van belang voor een comfortabel en gezond leefklimaat, zowel in de zomer als in de winter. Daarnaast is het energieconcept van gebouwen een belangrijke parameter voor de exploitatiekosten van het gebouw.

Gebouwschil en klimatisering

In de ontwerpfase van een gebouw richten wij ons op weloverwogen systeemkeuzes voor zowel de gebouwschil als de klimatiseringssystemen.
Bij de gebouwschil is niet alleen de thermische isolatie van belang. Ook zaken als beglazing, zonwering, luchtdichtheid en de bouwfysische kwaliteit van de details spelen een rol. Een afgewogen keuze voor bouwsystemen en detaillering in de ontwerpfase kan u kosten besparen en kan vooral in een later stadium problemen voorkomen.

Bij klimatisering streven wij naar energiezuinige, passieve systemen die zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame hulpbronnen. Als dat nodig is, adviseren wij ook over de actieve installatiesystemen, eventueel in samenwerking met enkele gerenommeerde installatiebureaus.
Bij het ontwerpproces staan steeds de luchtkwaliteit, het binnenklimaat en het comfort voorop; het klimatiseringssysteem moet in dienst blijven staan van het gebouw en van de gebruiker.

Duurzame woonconcepten

Op woningbouwgebied ontwikkelde Landstra bureau voor bouwfysica tal van duurzame concepten, van energiezuinig tot energieneutraal. Ook voor bestaande woningen hebben wij duurzame renovatieconcepten ontwikkeld, waarbij eigenaren en gebruikers profiteren van lagere exploitatie- en energiekosten.

Voorkom schade

Behalve dat wij vakkundig adviseren bij ontwerpkeuzes, controleren en beoordelen we gebouwontwerpen op bouwfysische kwaliteit. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar thermische isolatie, detaillering, koudebruggen, inwendige condensatie en luchtdichtheid. Door vroegtijdig problemen te signaleren, is schade aan gebouwen te voorkomen.

Minder kosten, meer kwaliteit

In tal van bestaande gebouwen voeren wij onderzoek uit naar de bouwfysische kwaliteit en de mate van energiezuinigheid. Onze adviezen leiden regelmatig tot zeer interessante besparingen en tot kwaliteitsverbeteringen. Bij de ontwerptrajecten voor nieuwe gebouwen zetten wij deze ervaringen weer in ten gunste van onze klanten.

Onze adviezen geven u nieuwe energie

binnenklimaat- en energieconcepten -thermische isolatie – energiegebruik – klimaatregistraties – temperatuuroverschrijding – Rc en U-waarde berekening – gelijkwaardigheid warmteverlies – thermische behaaglijkheid – thermisch/hygrische beoordeling van constructies – thermografisch onderzoek level II