Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Vocht B
Header-vocht-b
Vocht

Vocht in constructies kan een gebouw aantasten en leiden tot een ongezond binnenklimaat door schimmels.

Oorzaken en oplossingen

In de ontwerpfase van het gebouw richten onze beoordeling en ons advies zich op het voorkómen van vochtschade door regen, condensatie, smeltwater, vochtige grond en grondwater. Bij bestaande gebouwen onderzoeken we de oorzaak van de vochtproblemen.

Warmte- en vochthuishouding

De huidige eisen aan de warmte-isolatie en de luchtdichtheid van gebouwen zijn hoog. Met een gedegen plan voor warmte- en vochthuishouding voorkomt u problemen. Dankzij uitgebreide computerhulpmiddelen kunnen wij het vochttechnische gedrag van constructies en materialen voorspellen. Wij beschikken over detectie-, registratie- en beproevingssystemen waarmee we onderzoek doen naar luchtvochtigheid, vocht in constructies en materialen.

Kennis van materialen

Ons bureau heeft een jarenlange ervaring met en een gedegen kennis van materialen en bouwkundige detaillering. Dat helpt ons de oorzaken van problemen te achterhalen, praktische adviezen te geven en u te ondersteunen bij de uitvoering van verbeteringen.
Vooral op het gebied van zwembaden beschikken we over een zeer uitgebreide ervaring.

Met een gedegen plan voor warmte- en vochthuishouding voorkomt u problemen

onderzoek vochtklachten – klimaatregistraties – vocht in constructies – beoordeling koudebruggen 2 en 3D – beoordeling dakconstructies – beoordeling binnenklimaat – detaillering en detailbeoordeling – vochtmetingen klimaat en constructies – beproeving waterdichtheid constructies