Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Lucht B
Header-lucht-b
Lucht

Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in woningen, scholen en andere gebouwen nogal eens de oorzaak is van gezondheidsklachten. Voor het realiseren van een aangenaam werk- en leefklimaat is een goede kwaliteit van de binnenlucht van belang. Dit heeft grote invloed op het functioneren van bewoners of medewerkers.

Ventilatieconcept

Het regelmatig verversen van de binnenlucht is noodzakelijk. In de ontwerpfase van een gebouw adviseren wij over een doelmatig en energiezuinig ventilatieconcept. Wij hebben ruime ervaring met natuurlijke ventilatie als effectief middel om gebouwen te koelen.

Tocht voorkomen

Lucht speelt ook een rol bij de thermische behaaglijkheid van een gebouw en bij de mate van energiezuinigheid. Wij berekenen de luchtdoorlatendheid van (gevel)ontwerpen en controleren de uitvoeringsdetails. Zo voorkomt u energieverlies en tocht.

Luchtdichtheidskwaliteit van de gebouwschil

In bestaande gebouwen verrichten wij metingen van de luchtdoorlatendheid om inzicht te krijgen in de gevelkwaliteit. Ook doen we onderzoek naar specifieke luchtstromingen door het gebouw. Daarnaast maken we gebruik van infraroodtechnologie om de thermische – en luchtdichtheidskwaliteit van de gebouwschil te controleren. Zo lokaliseren we eventuele ‘luchtlekken’. Uit ons onderzoek volgen praktische aanbevelingen of verbetervoorstellen.

Gezond wonen en werken dankzij een goede kwaliteit van de binnenlucht

ventilatieconcepten – ventilatiecapaciteitsberekeningen – luchtdebietmetingen – advisering luchtdichtheid – luchtdichtheidsmetingen – onderzoek luchtstromingen in gebouwen – tochtklachten - binnenluchtkwaliteit