Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Licht B
Header-licht-b
Licht en zon

De zon heeft een grote impact op het woon- en werkklimaat en het functioneren van een gebouw. Voldoende daglicht heeft een positief effect op het welzijn van de mensen in dat gebouw. Maar overdaad schaadt, ook als het om licht gaat. Vooral als mensen met beeldschermen werken, heeft te veel licht juist een nadelig effect.

Energiebesparing

Door energiebesparende maatregelen, zoals zonwerend glas of kleine ramen, en architectonische keuzes kan een juiste hoeveelheid daglicht in het gedrang komen. Door beter gebruik te maken van daglichtopeningen en daglicht te gebruiken in plaats van kunstlicht, kan aan de andere kant een interessante energiebesparing ontstaan.

Integrale aanpak voor oud- en nieuwbouw

Om nieuwe gebouwen optimaal van licht te voorzien, maken we prognoses in het ontwerpstadium. Normatieve daglichtberekeningen en bezonningsstudies helpen ons een inschatting te maken van de toekomstige situatie. Daarop baseren wij ons advies, dat gericht is op verbeteren en aanpassen. Omdat daglicht en bezonning nauw met elkaar verwant zijn, is een integrale aanpak gewenst. Daarbij kijken we niet alleen naar licht, maar ook naar opwarming.

Bij klachten in bestaande bouw doen we onderzoek ter plaatse en brengen we advies uit om de situatie te verbeteren. Een uitgebreide kennis van  zon- en lichtweringssystemen en van materialen maakt slimme oplossingen mogelijk.

Kies voor een integrale aanpak voor daglicht en bezonning

daglichtberekeningen - 3D daglicht simulaties - bezonningsstudies