Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Geluid B
Header-geluid-b
Geluid

andacht voor akoestiek in bestaande en nieuwe gebouwen leidt tot een optimale werkomgeving, die de prestaties en het comfort ten goede komt. Ons bureau helpt u om geluidsoverlast te voorkomen en bestrijden door het nastreven van een optimale akoestiek.

Geluidsbeheersing

Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen is een integrale benadering mogelijk die leidt tot praktische oplossingen. Wij pakken geluidsbeheersing tegelijk op met de andere bouwfysische  en installatietechnische aspecten.
We maken een praktisch plan voor de totale geluidsbeheersing van het ontwerp, waarbij ook voor de gebruikers passende oplossingen ontstaan voor de beperking van geluidsbronnen, geluidswering van ongewenste geluiden en voor de akoestiek van geluidsgevoelige ruimten.

Behalve in reguliere gebouwen als kantoren en scholen is een brede ervaring opgedaan met akoestisch gevoeliger gebouwen, zoals theaters, muziekstudio’s, gehoorzalen en kerken. Inmiddels hebben wij ook een ruime ervaring met de geluidsbeheersing in open werkomgevingen en kantoorconcepten waarin ‘het nieuwe werken’ is ingevoerd.

Meten en rekenen

Voor nieuwe gebouwen maken wij gebruik van betrouwbare rekenmodellen waarmee wij de geluidswering in- en extern zorgvuldig kunnen voorspellen. Met onze uitgebreide meetapparatuur kunnen wij de akoestische kwaliteit van nieuwe gebouwen (eindcontrole) en van bestaande gebouwen zorgvuldig controleren of vaststellen. Dankzij onze specialistische apparatuur en onze grondige kennis stellen wij bij klachten een gerichte diagnose.

In bestaande gebouwen voeren wij specifieke akoestische onderzoeken uit naar hinderklachten. Hierbij kunnen wij terugvallen op eigen, uitgebreide meetapparatuur.

Voor specialistische opdrachten op het gebied van ruimte-akoestiek maken we gebruik van een 3D-simulatieprogramma. Daarmee kunnen wij de belangrijkste ruimte-akoestische parameters nauwkeurig voorspellen. Hierbij betrekken wij ook zaken als spraakverstaanbaarheid, muzikaliteit en akoestische defecten.

Brede advisering

Onze advisering heeft, als het om geluid gaat, betrekking op de keuze van bouwkundige constructies, afwerkingsmaterialen, detaillering, de uitvoering van technische installaties en interieurinrichting. Ook adviseren wij over gedrags- en beheersregels bij de gebruikers.

De akoestiek van uw theater, zaal of gebouw is bij ons in goede handen

lucht- en contactgeluidisolatie – installatiegeluid – geluidswering constructies – planologisch-akoestisch onderzoek – horecalawaai – weg- en railverkeerslawaai – zaal- en ruimte akoestiek – geluid op de arbeidsplaats - trillingen- geluid- en trillingsmetingen