Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Brand(veiligheid)

Brandveiligheid richt zich in eerste instantie op de veiligheid van mensen. Daarnaast adviseren we u over hoe u materiële schade door brand kunt voorkomen en beperken.

Brandpreventie

In een optimaal gebouwontwerp is het risico voor het ontstaan van brand beperkt. Mocht er toch brand ontstaan, dan is het essentieel dat de aanwezige personen voldoende tijd hebben om het gebouw te ontvluchten. Het is verder van belang om een gebouw zo in te delen en in te richten dat uitbreiding van brand wordt voorkomen en dat de brandbestrijding efficiënt plaats kan vinden.
De bouwregelgeving stelt strikte eisen aan de brandveiligheid van nieuwe gebouwen. In bestaande gebouwen zijn op grond van de regelgeving of specifieke wensen soms aanpassingen nodig.

Grondige kennis

De brandveiligheid van een gebouw kan grote invloed hebben op de gebruikskwaliteit, esthetica en kosten. Een optimale oplossing vraagt om een adviseur met grondige kennis van de materie en de wet- en regelgeving. Behalve over kennis beschikken wij over jarenlange ervaring met het bouwproces, materialen en constructies die wij graag voor u inzetten.

Optimaal concept

Voor het berekenen van onder meer beheersbaarheid van brand, branddoorslag, brandoverslag, rook- en warmteafvoer zetten we uitgebreide rekenfaciliteiten in. Met al deze kwaliteiten en middelen werken we toe naar een optimaal concept. Waar nodig bedenken we gelijkwaardige oplossingen en stemmen deze af met gemeente en brandweer.
Controles op het gebied van brandveiligheid voeren wij uit in nieuwe en bestaande gebouwen en in gebouwen die in aanbouw zijn.

slimme oplossingen voor een optimale veiligheid

toetsing en beoordeling bouwplannen – berekeningen – brandoverslag – beheersbaarheid van brand – rook-warmte afvoer – vluchten – doorstroom- en opvangcapaciteit – beoordeling constructies en details – uitvoeren van inspecties brandveiligheid