Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Insp B
Header-insp-b
Inspectie en controle van gebouwen

Gebruikers van veel Nederlandse gebouwen hebben klachten over het comfort, het energiegebruik en het binnenmilieu. Een goed gebouwontwerp kan deze klachten voorkomen of verhelpen.

Controles tijdens de bouw

Ons bureau voert controles uit tijdens cruciale bouwfases van een groot aantal bouwprojecten. Deze controles, die wij uitvoeren volgens verschillende systematieken, zijn erop gericht de gewenste kwaliteit niet alleen ‘op papier’ te realiseren, maar ook daadwerkelijk in de praktijk. De opdrachtgever wil krijgen waarvoor hij betaalt en wat hij verwacht. De aannemer en installateur willen door een efficiënt gebruik van materialen hun risico’s beperken. Wij bewaken de kwaliteit, soms voor de opdrachtgever, dan weer voor de aannemer of installateur.

Controles van bestaande gebouwen

In bestaande gebouwen onderzoeken we de oorzaak van comfortklachten en bouwschades. Een aanzienlijk deel van ons advieswerk bestaat daarnaast uit onderzoeken naar het binnenmilieu en de energiezuinigheid. Hiervoor hebben wij een standaard onderzoeksopzet ontwikkeld, waarmee we de kwaliteit snel kunnen beoordelen en de belangrijkste oorzaken kunnen achterhalen van eventuele klachten. Daarbij kijken we integraal naar luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en energiegebruik.
Het onderzoek bestaat uit analyses, praktijkmetingen en –tests, zoals thermografie, klimaatregistraties, luchtdichtheidstests, geluidsmetingen en vochtmetingen. Eventueel houden we ook enquêtes onder de gebruikers van het gebouw.

We kijken verder dan het gebouw

Bij de controle kijken we niet alleen naar het gebouw zelf maar ook naar de technische installaties, in samenhang met de bouwfysische eigenschappen van het gebouw en naar het specifieke gebruik ervan.

zekerheid voor bouwers en gebruikers door een goede gebouwcontrole

bouwfysische gebouwinspecites – BREEAM controlemetingen – klimaatregistraties – binnenklimaat onderzoek – energieonderzoek – thermografie level ii – luchtdichtheidsmetingen – onderzoek luchtstromingen - geluidmetingen – onderzoek gebouwinstallaties – inspecties en controles brandveiligheid