Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Header Duurzaam B
Header-duurzaam-b
Duurzame gebouwontwerpen

Eén van onze specialisaties is advisering bij duurzame gebouwontwerpen. Natuurlijk streven we daarbij naar een laag energiegebruik, een lage energieprestatie, een hoge GPR-score en een lange levenscyclus van bouwmaterialen. Een echt duurzaam gebouwontwerp gaat echter veel verder dan dat.

Werkelijke duurzaamheid

Het specifieke gebruiksdoel, de feitelijke levensduur van een gebouw, toekomstige ontwikkelingen, flexibiliteit, de binnenmilieukwaliteit en het comfortniveau bepalen in belangrijke mate de werkelijke duurzaamheid. Daarnaast bepalen de exploitatiekosten (energiekosten, onderhoudskosten en beheerskosten) hoe duurzaam een gebouw is.

De gebruiker centraal

Bij een duurzaam gebouwontwerp stellen wij, in nauwe samenwerking met de ontwerper, de gebruiker centraal. We kijken daarbij niet alleen naar de investeringskosten, maar ook naar de exploitatiekosten op langere termijn.

Ons bureau ontwikkelt concepten met zeer lage energielasten voor zowel woningen als  utiliteitsgebouwen. Daarbij houden wij de kwaliteit van het binnenklimaat en het gebouwcomfort scherp in de gaten.

Ook financieel duurzaam

Een uitgekiend, integraal ontwerpproces leidt niet alleen tot een hogere mate van duurzaamheid, maar is voor u als opdrachtgever ook financieel interessant. In de ontwerpfase kijken we goed naar gebouwvorm, oriëntatie op de zon, glaspercentage, de keuze voor het bouwsysteem en de constructies en naar de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie. Daardoor is het bijvoorbeeld regelmatig mogelijk (koel)installaties achterwege te laten of te beperken.
Een goed en duurzaam gebouw is op de langere termijn eerder goedkoper dan duurder.

Beproefde systemen

Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. Bureau Landstra adviseert echter pas over de toepassing van innovatieve concepten en installaties als die bewezen en beproefd zijn. Uw ontwerp is voor ons geen proeftuin.

Duurzame herbestemming

Ons bureau heeft ruime ervaring met de duurzame herbestemming van bestaande gebouwen. Denk aan scholen die wooneenheden worden of ziekenhuizen die veranderen in appartementen. Wij zijn thuis in praktische bouwfysische oplossingen die met lagere investeringen leiden tot een hoger kwaliteitsniveau en een lager energiegebruik.

Systematieken

Om de energiezuinigheid of duurzaamheid van een gebouw te bepalen, beschikken wij over verschillende rekenpakketten. Wij hebben kennis van en ervaring met meerdere beoordelingssystematieken.

Bij een duurzaam gebouwontwerp stellen wij de gebruiker centraal

EPC woningen- en utiliteitsgebouwen – EPA woningen en utiliteitsgebouwen – GPRgebouw – energielabel – energie-index – nieuwbouw – energie- en installatieconcepten – materiaalkeuze en MPG – berekeningen energiegebruik – passiefhuis PHPP