Welkom

Landstra bureau voor bouwfysica draagt bij aan een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving. Wij brengen adviezen uit over warmte, vocht, licht, lucht, geluid, brand, energiezuinigheid, duurzaamheid en binnenklimaat.

Neem contact met ons op

Email: info@landstra-noord.nl
Telefoon: 0516 - 523 237
Postadres: Postbus 101 8430 AC Oosterwolde
Bezoekadres: Quadoelenweg 6 8431 LM Oosterwolde

Onze Locatie

Onze werkwijze

Integrale aanpak

Het komt het comfort, de kwaliteit en duurzaamheid van een gebouw sterk ten goede wanneer u in het ontwerpstadium kiest voor een integrale aanpak. Hiermee heeft ons bureau ruime ervaring. In  een ontwerpteam met opdrachtgevers, architecten en aannemers denken wij op een praktische wijze mee. Dit leidt vaak tot slimme oplossingen met lage energie- en onderhoudskosten en een hoog kwaliteits- en comfortniveau. Voor diverse gebouwen hebben wij op deze manier innovatieve energieconcepten ontwikkeld met als doel een lage of zelfs een extreem lage energiebehoefte.

Onderzoek

Wij voeren veel onderzoek uit in en naar bestaande gebouwen om oplossingen te vinden voor bouwfysische problemen, het beperken van het energiegebruik of het verbeteren van het binnenklimaat en het comfort.
Voor bestaande gebouwen hebben we een praktische onderzoekstool ontwikkeld. Hiermee kunnen we in een korte tijd een heldere kijk geven op de gebouwkwaliteit waar het gaat om energiezuinigheid, comfort en het binnenklimaat.
De opgedane kennis met bestaande gebouwen vormt een belangrijke ervaringsbron voor nieuwe gebouwontwerpen.

Gecertificeerde gebouwcontroles

Wij maken gebruik van betrouwbare rekenmodellen waarmee we gegevens over warmte, vocht, akoestiek en brandgevaar in kaart brengen. We beschikken over omvangrijke meetfaciliteiten, waaronder thermografie en meetapparatuur voor geluid en akoestiek, luchtkwaliteit, lucht- en waterdichtheid. Hierdoor kunnen wij ook adequate en gecertificeerde gebouwcontroles uitvoeren.

een integrale benadering leidt tot een beter advies

kennis - ervaring - integraal - theorie en praktijk - maatwerk - afspraak